Bli medlem i Kalix Brukshundklubb

Genom ditt medlemskap får du tillgång till all tränings-, tävlings- och utbildningsverksamhet som finns inom hela SBK, vilket innebär att du har stora möjligheter att vidareutbilda dig och utveckla ditt hundägarskap. Som medlem har du även tillgång till vårt klubbområde, vår appellplan och all vår träningsutrustning. Du har även möjlighet att delta i alla aktiviteter som din lokalklubb anordnar.

Betala in medlemsavgiften (se nedan) till Pg: 326724-2 och ange ditt namn och personnummer.

OBS: Skicka ett mail med kompletta uppgifter (namn, personnummer, adress och telefonnummer) till kassor@kalixbk.se, i samband med din inbetalning, då först är din anmälan komplett.

Medlemsavgifter 2020:

 • Ordinarie medlemskap 500 kr
  Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (400 kr) och lokal avgift (100 kr). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Du som redan är medlem får en räkning från SBK när det är dags att förnya medlemskapet.
 • Lokal medlem 100 kr
  När du redan har betalat förbundsavgiften till en annan klubb men vill vara medlem i ytterligare en klubb för träning, kurser med mera.
 • Familjemedlemskap 150 kr
  Familjemedlem betalar endast en lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).
 • Utlandsmedlemskap 620 kr
  Utlandsmedlem betalar förbundsavgift plus en lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.
 • Ungdomsmedlemskap 300 kr
  Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Som medlem i Sveriges Hundungdom blir du automatiskt medlem i Kalix Brukshundklubb och har samma förmåner som övriga medlemmar vad gäller kurser, tävlingar och övrig verksamhet. (För närvarande finns ingen aktiv styrelse i Hundungdom i Kalix Brukshundklubb, det betyder att du blir medlem i närmsta aktiva hundungdom (ex. i Luleå Hundungdom). Du har samma förmåner som övriga medlemmar i Kalix Brukshundklubb även om du är ansluten till en Hundungdom på annan ort.) Läs mer på www.shu.se.

För att gå kurs hos oss måste du vara medlem. Medlemsavgiften är separat och tillkommer utöver avgiften för själva kursen. Medlemskapet innebär att du som deltagare och medlem är försäkrad under alla organiserade aktiviteter som anordnas i klubbens regi. Medlemsavgiften ska vara inbetald innan kursstart till vårt plusgiro, och det är för att du ska vara försäkrad under hela kurstiden.