Kalix BK - Styrelse

Ordförande Nathalie Festin 076-779 18 62
Vice ordförande Moa Lygren 073-842 23 96
Kassör Jenny Ökvist 070-234 86 07
Sekreterare Annalena Andersson 070-331 80 59
Ledamot Carina Tammilahti 070-230 34 46
     
Suppleant 1 Greta Sköld  
Suppleant 2 Anna Grunditz  
Revisor    
Revisor Birgitta Häggström 070-232 57 03
Revisorsuppleant Maria Nyman 070-204 72 21
Revisorsuppleant Åsa Sternelöv 076-774 40 55

Våra sektorer

Hundägarutbildning    
Tävlingssektorn Nathalie Festin 076-779 18 62
  Rebecca Strandahl 073-030 23 37
  Jonnah Wikström 073-824 20 39
Rasutveckling Maria Nyman 070-204 72 21
  Birgitta Fransson 070-611 47 54
  Jenny Ökvist 070-234 86 07
Tjänstehundssektorn Moa Lygren 073-842 23 96
  Åsa Sternelöv 076-774 40 55
  Carina Tammilahti 070-230 34 46
 Plan och material Nathalie Festin  076-779 18 62
 Köksansvariga Camilla Öhgren 070-681 72 04
  Rebecca Strandahl 073-030 23 37
Pr/info/webb Greta Sköld  
  Nathalie Festin 076-779 18 62
Priskommitté Styrelsen  
Valberedningen Camilla Öhgren 070-681 72 04
  Birgitta Fransson 070-611 47 54
  Jonnah Wikström 073-824 20 39