Kalix BK - Styrelse

Ordförande Moa Lygren  
Vice ordförande Greta Sköld  
Kassör Joakim Hedlund  
Sekreterare Annalena Andersson  
Ledamot Anna Grunditz  
     
Suppleant 1 Nathalie Festin  
Suppleant 2 Selma Sköld  
Revisor    
Revisor Birgitta Häggström 070-232 57 03
Revisorsuppleant Maria Nyman 070-204 72 21
Revisorsuppleant Åsa Sternelöv 076-774 40 55

Våra sektorer

Hundägarutbildning Jenny Ökvist 070-234 86 07
Tävlingssektorn Nathalie Festin 076-779 18 62
     
     
Rasutveckling Maria Nyman 070-204 72 21
  Birgitta Fransson 070-611 47 54
  Jenny Ökvist 070-234 86 07
Tjänstehundssektorn Moa Lygren 073-842 23 96
  Åsa Sternelöv 076-774 40 55
  Carina Tammilahti 070-230 34 46
 Plan och material Nathalie Festin  076-779 18 62
 Köksansvariga Camilla Öhgren 070-681 72 04
  Rebecca Strandahl 073-030 23 37
Pr/info/webb Greta Sköld  
  Nathalie Festin 076-779 18 62
Priskommitté Styrelsen  
Valberedningen Jenny Ökvist 070-681 72 04
  Åsa Stjernelöv 070-611 47 54